Problema del mes de juny de 2019: 2n de Batxillerat

Triem un subconjunt de $\{1,2,3,\ldots,50\}$ tal que la suma de cap parell de nombres sigui un múltiple de $7$.

Quants elements pot tenir com a màxim aquest subconjunt?

És molt útil pensar en termes de mòduls. Si afegim un número congruent amb $1$ mòdul $7$ (és a dir, que el residu de dividir-lo per $7$ és $1$), llavors no podrem afegir cap nombre congruent amb $6$ mòdul $7$.

Divideix els $50$ nombres del conjunt original en $7$ classes: els congruents amb $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ mòdul $7$.

Està clar que no podem afegir més d'un de la primera classe (els múltiples de $7$), perquè la seva suma serà un múltiple de $7$; però sí que en podem triar $1$.

Pel que fa a les altres classes, si afegim algun congruent amb $1$, no podem afegir cap congruent amb $6$; si afegim un congruent amb $2$, no podem afegir cap congruent amb $5$, etc. Ara bé, un cop afegim un element d'una classe, podem afegir la resta d'elements també, ja que es comportarà igual pel que fa a la congruència mòdul $7$.

Entra o registra't per consultar les solucions dels Problemes del mes de 4t d'ESO i 2n de batxillerat.

Classificació 2n de Batxillerat
Estudiants que cursen 2n de Batxillerat o un curs inferior.

# Usuari Data
1b  TheJiro 01/06/2019
1b  PauCantos 01/06/2019
3e  jorhermar45 01/06/2019
1b  rogermtzpdl 01/06/2019
1b  eric162 02/06/2019
1b  mireia.sub... 02/06/2019
4e  carsan 05/06/2019
2b  arnaupadres 17/06/2019
2b  @soloenpar... 28/06/2019
2b  enriquervwtf 04/06/2019
4e  lorodane 28/06/2019
1b  ----------... 02/06/2019

Classificació oberta
Usuaris que ja han superat 2n de Batxillerat.

# Usuari Data
Professor/a  dmartos 01/06/2019
Curs indeterminat  andreacl 01/06/2019
Professor/a  PACOVES 02/06/2019
Professor/a  rsempere 03/06/2019
Universitat  joanmatematic 03/06/2019
Professor/a  arakelov 12/06/2019
Curs indeterminat  trodri 15/06/2019
Professor/a  cristian.r... 21/06/2019
Universitat  Euler 27/06/2019
Professor/a  Eva 01/06/2019
Professor/a  bach22 01/06/2019
Curs indeterminat  sroig 01/06/2019
Universitat  PepBorras 02/06/2019
Universitat  quim 20/06/2019
Curs indeterminat  Polsimon 01/06/2019
Curs indeterminat  toni2 01/06/2019
Curs indeterminat  Rrtt 01/06/2019
Curs indeterminat  patufet22 01/06/2019