Problema del mes de setembre de 2019: 2n d'ESO
Quants conjunts de $2$ o més nombres naturals (majors que zero) consecutius sumen $15$?
Pensa que qualsevol conjunt de $6$ nombres o més, sempre tindrà una suma major de $15$, perquè: $$1+2+3+4+5+6=21$$
El conjunt més petit que compleix la condició de l'enunciat és: $$7+8=15$$
Si el conjunt és de dos nombres, aquests nombres tindran una mitjana de $7.5$, i per tant seran: $$7+8=15$$ Si el conjunt és de tres nombres, la mitjana dels tres nombres és $5$, i per tant són: $$4+5+6=15$$

Si el conjunt té 4 nombres, la mitjana haurà de ser $\frac{15}4=3.75$, cosa que no pot ser.

Si el conjunt té 5 nombres, la mitjana ha de ser $3$, i els nombres són: $$1+2+3+4+5=15$$

Qualsevol conjunt de més de $5$ nombres tindrà una suma major que $15$.

Per tant, hem vist que hi ha $\boxed3$ conjunts diferents de nombres consecutius que sumen $15$.

Classificació 2n d'ESO
Estudiants que cursen 2n d'ESO o un curs inferior.

# Usuari Data
1e  jaquerol 15/09/2019
2e  Alexa.D 16/09/2019
2e  Alexandra.A 16/09/2019
2e  Jogaal 17/09/2019
1e  joan.s.e 19/09/2019
1e  mclotet 20/09/2019
2e  nilugardxela 22/09/2019
4p  martinos 22/09/2019
2e  jxma 29/09/2019
2e  irenebn 30/09/2019
4p  TàreqBenallal 30/09/2019
1e  DiegoT 16/09/2019
2e  lekel 23/09/2019
2e  Alejandro 29/09/2019
1e  Eugeni.C.S 16/09/2019
1e  Guillem.C.M 19/09/2019
1e  Bruno.Costan 30/09/2019

Classificació oberta
Usuaris que ja han superat 2n d'ESO.

# Usuari Data
4e  jorhermar45 15/09/2019
Professor/a  SoniaPC 15/09/2019
4e  JoanBC 15/09/2019
1b  lorodane 15/09/2019
1b  GBADIA 15/09/2019
Professor/a  nou 16/09/2019
4e  ormapa 16/09/2019
Professor/a  rsempere 16/09/2019
3e  HFOLIACOTS 17/09/2019
Professor/a  arakelov 17/09/2019
Curs indeterminat  Mattemarta 17/09/2019
Universitat  PepBorras 18/09/2019
1b  rmates 18/09/2019
3e  Ana.11.17 18/09/2019
Universitat  izanbf 19/09/2019
1b  HECTORGV 22/09/2019
Curs indeterminat  Trapellí 28/09/2019
Universitat  Destructor 28/09/2019
Professor/a  ras 28/09/2019
4e  h.c.2nC 29/09/2019
Curs indeterminat  EricN 29/09/2019
4e  jcorrea 30/09/2019
Curs indeterminat  Anton 30/09/2019
Professor/a  cristian.r... 30/09/2019
Universitat  jllobera 15/09/2019
2b  D_murcia 15/09/2019
Professor/a  tmillan 15/09/2019
Curs indeterminat  Ircasi 19/09/2019
Professor/a  Marta1876 22/09/2019
Curs indeterminat  ErikF 27/09/2019
Curs indeterminat  kilvahpa 28/09/2019
Professor/a  TFT 30/09/2019
Curs indeterminat  lidiaferna... 16/09/2019
Curs indeterminat  Guille 29/09/2019
3e  marinasmarcos 15/09/2019
Curs indeterminat  laiaestany 16/09/2019
Curs indeterminat  toniV 23/09/2019