Problema del mes d'abril de 2020: 6è de Primària

En el joc Azul hi ha rajoletes de $5$ tipus que es col·loquen d'una en una sobre un tauler de mida $5 \times 5$ de manera que no hi hagi dues del mateix tipus en cap fila ni en cap columna. Quines rajoletes podem posar a la casella amb l'interrogant de manera que encara sigui possible completar el tauler?

La resposta és una seqüència de $0$s i $1$s de longitud cinc que indica quines de les rajoletes s'hi poden posar - $0$ vol dir "no", $1$ vol dir "sí". Per exemple la seqüència $"01101"$ voldria dir que totes les rajoletes menys la negra i la vermella es poden posar a la casella de l'interrogant.

Podem numerar els colors i pensar en el tauler com si fos un Sudoku.

? - - - 2
- - 2 3 -
- 3 - - 1
- 1 - - -
- - - 4 3

Fixa't que els $1$s es poden col·locar només d'una manera.
A diferència dels Sudokus, que sempre tenen només una solució, aquest tauler es pot omplir de diverses maneres. Busca solucions posant diferents números a la casella de l’interrogant.

Entra o registra't per consultar les solucions dels Problemes del mes de 4t d'ESO i 2n de batxillerat.

Classificació 6è de Primària
Estudiants que cursen 6è de Primària o un curs inferior.

# Usuari Data
5p  EloiOrigami 01/04/2020
4p  martinos 02/04/2020
6p  JoanaFolia 03/04/2020
4p  EnricBellvert 24/04/2020
5p  Xell 07/04/2020

Classificació oberta
Usuaris que ja han superat 6è de Primària.

# Usuari Data
Curs indeterminat  rmates 01/04/2020
Professor/a  joseprivera 16/04/2020
3e  evmogi 20/04/2020
1e  mclotet 20/04/2020
Professor/a  tmillan 09/04/2020
1e  jaquerol 23/04/2020
Curs indeterminat  joanfrance... 29/04/2020
2b  PauCantos 08/04/2020