Problema del mes de juny de 2020: 2n d'ESO

En Josep acaba de comprar uns quants bolígrafs i unes quantes llibretes. Cada llibreta costava $5$ euros, i cada boli, $3$ euros.

Llavors, en Josep diu que s'ha gastat $14$ euros més en llibretes que en bolis, i també que ha comprat $8$ bolis de color blau (per tant, ha comprat $8$ o més bolis).

Quantes llibretes sabem segur que ha comprat en Josep, com a mínim?

Si diem $B$ al nombre de bolígrafs i $L$ al nombre de llibretes, tenim que $$ 5L - 3B = 14 $$

una solució d'aquesta equació és $L=4, B=2$, en pots trobar més? (tingues en compte que $L,B$ són nombres naturals).

Una altra solució és $L=7, B=7$, Ara bé, en Josep té $8$ bolis així que $B$ és com a mínim $8$.

Quina és la següent solució de l'equació?

Si diem $B$ al nombre de bolígrafs i $L$ al nombre de llibretes, el que diu el Josep és que $$ 5L - 3B = 14 $$

podem trobar solucions d'aquesta equació, per exemple si mirem a la gràfica de la recta

$$ L = 4, \quad B = 2 $$ $$ L = 7, \quad B = 7 $$ $$ L = 10, \quad B = 12 $$ $$ L= 13, \quad B = 17$$

ja que només ens fixem en valors de $L,B$ naturals (no tindria sentit tenir mitja llibreta!).

Ara bé, com en Josep diu que té $8$ bolis de color blau, en particular tenim que $B\geq8 $. La solució més petita que compleix això és la que hem trobat $$ L = 10, \quad B = 12 \implies 5 \cdot 10 - 3 \cdot 12 = 14 $$

Per tant, en Josep ha comprat com a mínim $\boxed{10 \text{ llibretes}}$.

Classificació 2n d'ESO
Estudiants que cursen 2n d'ESO o un curs inferior.

# Usuari Data
4p  martinos 01/06/2020
1e  jaquerol 01/06/2020
2e  Alexandra.A 02/06/2020
2e  Marta09 01/06/2020
2e  ElyxD 15/06/2020
2e  Jogaal 01/06/2020

Classificació oberta
Usuaris que ja han superat 2n d'ESO.

# Usuari Data
2b  PauCantos 01/06/2020
Professor/a  SoniaPC 01/06/2020
Professor/a  rsempere 01/06/2020
3e  mikiblsinc... 01/06/2020
Universitat  jllobera 01/06/2020
Professor/a  tmillan 01/06/2020
3e  evmogi 02/06/2020
Universitat  Oriol47 03/06/2020
3e  Ana.11.17 03/06/2020
Professor/a  JABorrás 01/06/2020
Universitat  Euler 01/06/2020
Professor/a  arakelov 01/06/2020
Curs indeterminat  AAM_mathsb... 01/06/2020
Professor/a  PACOVES 05/06/2020
Professor/a  montserrat... 01/06/2020
Professor/a  luca.passo... 01/06/2020
Professor/a  Marta1876 09/06/2020
1b  Farrius 07/06/2020