Problema del mes de novembre de 2020: 2n de Batxillerat

Triem aleatòriament dos reals $x,y$ de manera que $0 < x< 5$ i $0 < y < 5$. Quina probabilitat hi ha que puguem formar un triangle de costats $4,x,y$ ?


Nota 1: Recorda que tres nombres positius $x,y,z$ formen un triangle si, i només si, se satisfan les tres desigualtats triangulars $$ x < y+z \quad \quad y < z+x \quad \quad z < x+y $$

Nota 2: La resposta és un número racional, escriviu-lo com $a/b$.

La clau està en representar gràficament les desigualtats. Tenim que amb les condicions de l'enunciat s'han de satisfer les següents desigualtats $$\begin{cases} 0 < x < 5 \\ 0 < y < 5 \\ 4 < x+y \\ x < y+4 \\ y < 4+x \end{cases}$$

Llavors representem aquesta regió en el pla XY, fixant-nos en el quadrat amb $0 < x < 5$, $0 < y < 5$. Cada desigualtat divideix el pla en dues regions, i quedant-nos amb l'adient, obtenim una regió tancada (la de color taronja)

La probabilitat serà llavors l'àrea taronja (casos favorables, se satisfan les desigualtats), dividida per l'àrea del quadrat.

L'àrea taronja és simplement $$ A_{taronja} = [\text{quadrat}] - [\text{triangle gran}] -2\cdot [\text{triangles petits}] $$

Entra o registra't per consultar les solucions dels Problemes del mes de 4t d'ESO i 2n de batxillerat.

Classificació 2n de Batxillerat
Estudiants que cursen 2n de Batxillerat o un curs inferior.

# Usuari Data
1b  visca 01/11/2020
2b  CXZ03 02/11/2020
2b  lorodane 03/11/2020
5p  martinos 04/11/2020
1b  vivaniv 24/11/2020
1b  jvelasco 24/11/2020
1b  MartiBaeza 27/11/2020
1b  Nomarolbap 01/11/2020
4e  Alexia2005 01/11/2020
1b  AlbaE.M. 01/11/2020
1b  lauvilo 07/11/2020
1b  PolO 09/11/2020
2b  Farrius 02/11/2020

Classificació oberta
Usuaris que ja han superat 2n de Batxillerat.

# Usuari Data
Professor/a  bach22 01/11/2020
Professor/a  arakelov 01/11/2020
Professor/a  rsempere 02/11/2020
Professor/a  PACOVES 02/11/2020
Professor/a  montserrat... 04/11/2020
Professor/a  JABorrás 05/11/2020
Universitat  Oriol47 09/11/2020
Universitat  joanmatematic 15/11/2020
Professor/a  Eva 26/11/2020
Universitat  Euler 26/11/2020
Professor/a  Sergi_bm 01/11/2020
Curs indeterminat  tere 21/11/2020
Professor/a  avelez6 29/11/2020