Problema del mes de setembre de 2020: 2n d'ESO

Un meteoròleg ha estudiat durant tot un any ($365$ dies) una determinada ciutat. Cada dia, s'ha anotat si plovia o no, i si feia fred o no. Si sabem que

$\quad$ i) Ha plogut $54$ dies.

$\quad$ ii) Ha fet fred $42$ dies

$\quad$ iii) Hi ha $29$ dies que ha fet fred i ha plogut.

Quants dies no ha fet fred ni ha plogut?

Fes un esquema dels dies com el següent, i fixa't que se'ns demana el valor de $D$.

Ara, per exemple, la primera condició es tradueix en $A+C = 54$. Fes el mateix per a les altres.

Amb el diagrama anterior (i tenint en compte que en total l'any té $365$ dies), podem escriure les següents equacions.

$$ \begin{cases} A+C = 54 \\ A+B = 42 \\ A = 29 \\ A+B+C+D = 365 \end{cases} $$

Troba el valor de $D$.

Fem un esquema dels dies com el següent, i el que se'ns demana el valor de $D$.

Ara, la primera condició es tradueix en $A+C = 54$, la segona condició en $A+B=42$, i la tercera en $A=29$.

Per últim, tenint en compte que en un any hi ha $365$ dies, és a dir, $A+B+C+D=365$, obtenim el sistema.

$$ \begin{cases} A+C = 54 \\ A+B = 42 \\ A = 29 \\ A+B+C+D = 365 \end{cases} $$

D'on obtenim que

$$ \begin{cases} C = 54 - A = 54 - 29 = 25 \\ B = 42 - A = 42- 29 = 13 \end{cases} $$

I aleshores podem fer

$$ D = 365-A-B-C = 365 -29-25-13 = 298$$

En conclusió, hi ha hagut $\boxed{298 \text{ dies}}$ que no ha fred ni ha plogut.

Classificació 2n d'ESO
Estudiants que cursen 2n d'ESO o un curs inferior.

# Usuari Data
2e  jaquerol 15/09/2020
6p  EloiOrigami 15/09/2020
2e  Adam-Doudo... 17/09/2020
1e  JoanaFolia 20/09/2020
2e  marcsubirats 20/09/2020
2e  Mar14 21/09/2020
5p  martinos 23/09/2020
2e  annapc2 21/09/2020
2e  mila.cordobes 28/09/2020
2e  laia.torrens 28/09/2020
2p  abril.naranjo 18/09/2020
2e  kemidebora... 23/09/2020

Classificació oberta
Usuaris que ja han superat 2n d'ESO.

# Usuari Data
Universitat  izanbf 15/09/2020
Professor/a  luca.passo... 15/09/2020
Universitat  jllobera 15/09/2020
Professor/a  montserrat... 15/09/2020
Professor/a  rsempere 15/09/2020
1b  Nomarolbap 15/09/2020
Curs indeterminat  AAM_mathsb... 15/09/2020
Professor/a  Sergi_bm 15/09/2020
Professor/a  JABorrás 16/09/2020
Universitat  Euler 16/09/2020
4e  Alexia2005 16/09/2020
Universitat  Guillem_dlc 16/09/2020
1b  AlexandreR... 17/09/2020
4e  HFOLIACOTS 20/09/2020
Curs indeterminat  Anton 21/09/2020
3e  JanTG 26/09/2020
Professor/a  tmillan 29/09/2020
Professor/a  SoniaPC 15/09/2020
Universitat  PauCantos 15/09/2020
4e  Ana.11.17 15/09/2020
3e  IGG 20/09/2020
Curs indeterminat  sromer5 22/09/2020
1b  Núria_04 29/09/2020
2b  Farrius 15/09/2020