Problema del mes de desembre de 2021: 2n de Batxillerat

La Clara està fent una projecte per dissenyar una ciutat del futur. Ha considerat una ciutat en forma de triangle equilàter, i l'ha dividit en una graella en forma de triangles equilàters més petits, com es pot apreciar a la figura.

Ara, vol posar-hi l'ajuntament, que ha de ser un edifici en forma de paral·lelogram i que respecti els límits de la graella. Per exemple, posant l'ajuntament en color blau, podria ser:

o també

De quantes maneres pot triar una ubicació per a l'ajuntament? És a dir, quants paral·lelograms hi ha en la graella?

Cada paral·lelogram té tres possibles orientacions, apuntant a un dels tres vèrtexs del triangle. Per simetria, el nombre de paral·lelograms en cada direcció serà el mateix, per tant, pots comptar només els que apunten dalt-abaix.

Per fer-ho, afegeix una fila més als costats de la graella del triangle equilàter original.

Què passa si prolongues els costats del paral·lelogram?

Aleshores, qualsevol paral·lelogram, si en prolonguem també els seus costats, tallarà aquesta última fila. Per exemple,

És a dir, tenim una bijecció entre els paral·lelograms de la graella i els subconjunts de $4$ punts d'entre els $7$ punts interiors del costat inferior que hem afegit.

Entra o registra't per consultar les solucions dels Problemes del mes de 4t d'ESO i 2n de batxillerat.

Classificació 2n de Batxillerat
Estudiants que cursen 2n de Batxillerat o un curs inferior.

# Usuari Data
2b  PolO 01/12/2021
2b  gridsc 02/12/2021
2b  Bernat 11/12/2021
2b  rbargallor 17/12/2021
2b  visca 17/12/2021
1b  Alexia2005 26/12/2021
2b  MartiBaeza 30/12/2021
2b  AlbaE.M. 01/12/2021
2b  lauvilo 02/12/2021

Classificació oberta
Usuaris que ja han superat 2n de Batxillerat.

# Usuari Data
Professor/a  arakelov 01/12/2021
Universitat  lorodane 03/12/2021
Universitat  Oriol47 14/12/2021
Professor/a  JABorrás 05/12/2021
Professor/a  montserrat... 01/12/2021