Problema del mes de febrer de 2021: 2n d'ESO

Na Núria calcula el següent número $$ A = 9 +99 +999 + 9999 + \ldots + \underbrace{99\ldots 99 }_{110 \text{ dígits}} $$

Quina és la suma dels dígits de $A$?

Et serà útil escriure la suma com $$ 9 = 10 -1 $$ $$ 99 = 100 -1 $$ $$ 999 = 1000 -1 $$ $$ \vdots $$

Reescrivint la suma tenim $$ A = (10-1)+(100-1)+(1000-1) + \ldots + (10^{110}-1) = \left(10+100+1000+\ldots + 10^{110} \right) - 110 $$ $$ \Longrightarrow A = \underbrace{11\ldots 11}_{108 \text{ dígits} } 110 - 110 = \underbrace{11\ldots 11}_{108 \text{ dígits} } 000 $$

El truc per trobar la suma de dígits és considerar cada terme com $$ 9 = 10 -1 $$ $$ 99 = 100 - 1 $$ $$ 999 = 1000 -1 $$ $$ \vdots $$

De manera, que resulta evident que la suma és $$ A = (10-1)+(100-1)+(1000-1) + \ldots + (10^{110}-1) = \left(10+100+1000+\ldots + 10^{110} \right) - 110 $$ $$ \Longrightarrow A = \underbrace{11\ldots 11}_{108 \text{ dígits} } 110 - 110 = \underbrace{11\ldots 11}_{108 \text{ dígits} } 000 $$

Per tant, la suma de dígits de $A$ serà $\underbrace{1+1+\ldots+1+1}_{108 \text{ cops}} = \boxed{108}$.

Classificació 2n d'ESO
Estudiants que cursen 2n d'ESO o un curs inferior.

# Usuari Data
1e  JoanaFolia 02/02/2021
2e  dafuju22 05/02/2021
1e  paucamarillas 10/02/2021
2e  David07 10/02/2021
2e  Pol14 24/02/2021
2e  jaquerol 27/02/2021
6p  EloiOrigami 01/02/2021
2e  rubenvinaros 01/02/2021
5p  martinos 09/02/2021
2e  Guillemayet 10/02/2021
2e  Mariorizea 10/02/2021
1e  megawarret... 10/02/2021
2e  Inot1010 27/02/2021
1e  HctorCifre 10/02/2021
2e  Mar14 28/02/2021

Classificació oberta
Usuaris que ja han superat 2n d'ESO.

# Usuari Data
1b  jorhermar45 01/02/2021
Professor/a  PACOVES 01/02/2021
4e  Alexia2005 01/02/2021
Professor/a  rsempere 01/02/2021
Professor/a  montserrat... 03/02/2021
Universitat  izanbf 04/02/2021
Universitat  Oriol47 24/02/2021
Professor/a  arakelov 01/02/2021
Professor/a  Sergi_bm 01/02/2021
Professor/a  SoniaPC 01/02/2021
Professor/a  luca.passo... 01/02/2021
4e  AlvaroSalon 01/02/2021
Professor/a  JABorrás 03/02/2021
Professor/a  tmillan 04/02/2021
1b  AlexandreR... 13/02/2021
Curs indeterminat  Anton 01/02/2021
4e  Ana.11.17 03/02/2021
Curs indeterminat  davidbri 24/02/2021