Problema del mes de gener de 2021: 2n de Batxillerat

En Joan i la Sònia estan estudiant el número $2021$. En Joan acaba de veure que $2021$ es pot expressar com a diferència de dos quadrats de nombres enters: $$2021 = 2025 - 4 = 45^2 -2 ^2 $$

Tanmateix, la Sònia li diu que això no és gaire especial i que, de fet, passa molt sovint.

Quants nombres naturals entre $1$ i $2021$, ambdós inclosos, tenen aquesta propietat?

Tenen aquesta propietat, per exemple, els números: $$ 1 = 1^2 - 0^2 $$ $$ 2 \text{ no} \, \quad \quad \quad $$ $$ 3 = 2^2 - 1^2 $$ $$ 4 = 2^2 - 0^2 $$ $$ 5 = 3^2 - 2^2 $$ $$ 6 \text{ no} \, \quad \quad \quad $$ $$ 7 = 4^2-3^2 $$ $$ 8 = 3^2-1^2 $$ $$ \vdots $$

Quin patró segueix?

Tenen aquesta propietat tots els nombres $n$ que no siguin de la forma $n=4k+2$. La construcció general és segons el residu que doni $n$ al dividir entre $4$, com segueix

$\quad 4k = \begin{cases} (2l+1)^2 - (2l-1)^2 \quad \quad \text{ si } k =2l \\ (2l+2)^2 - (2l)^2 \quad \quad \text{ si } k =2l+1 \\ \end{cases}$

$\quad 4k+1=(2k+1)^2 - (2k)^2 $

$\quad 4k+2 \text{ no es pot } $

$\quad 4k+3=(2k+2)^2 - (2k+1)^2 $

Quants nombres de la forma $4k+2$ hi ha entre $1$ i $2021$?

Entra o registra't per consultar les solucions dels Problemes del mes de 4t d'ESO i 2n de batxillerat.

Classificació 2n de Batxillerat
Estudiants que cursen 2n de Batxillerat o un curs inferior.

# Usuari Data
1b  visca 01/01/2021
2b  ÀlexRodríguez 01/01/2021
2b  lorodane 02/01/2021
2b  Farrius 03/01/2021
2b  Noel 05/01/2021
1b  PolO 08/01/2021
1b  lauvilo 12/01/2021
2e  dafuju22 21/01/2021
1b  hzheng64 21/01/2021
1b  jorhermar45 26/01/2021
1b  AlexandreR... 27/01/2021
4e  Alexia2005 01/01/2021
2b  GG 04/01/2021
5p  IVANAGUILE... 07/01/2021
1b  Pauet37 07/01/2021
5p  martinos 31/01/2021
4e  evmogi 30/01/2021

Classificació oberta
Usuaris que ja han superat 2n de Batxillerat.

# Usuari Data
Universitat  PauCantos 01/01/2021
Professor/a  bach22 01/01/2021
Professor/a  arakelov 01/01/2021
Professor/a  montserrat... 01/01/2021
Professor/a  Sergi_bm 03/01/2021
Professor/a  PACOVES 10/01/2021
Universitat  Oriol47 25/01/2021
Professor/a  SoniaPC 26/01/2021
Universitat  JM 01/01/2021
Professor/a  JABorrás 01/01/2021
Professor/a  juanelo 14/01/2021
Professor/a  tmillan 16/01/2021
Curs indeterminat  Maxhg 21/01/2021