Problema del mes de maig de 2021: 2n de Batxillerat

En un congrés hi ha representants de $32$ països diferents. Per crear una comissió de treball, s'han d'escollir alguns representants (mínim un, màxim tots els $32$), i dintre d'aquests un president o presidenta.

Si $W$ és el nombre de maneres diferents en què es pot crear aquesta comissió, quant val $\log_2 W$?


Nota: és a dir, si $W=2^k$, quant val $k$?

Es pot resoldre de moltes maneres diferents. La proposta més senzilla és triar primer un president/a i, després, d'entre les $n-1$ persones restants escollir-ne un subconjunt (que pot ser buit, ja que ja tenim el president/a a la comissió).

De quantes maneres podem triar un president/a d'entre $n$ persones?

Quants subconjunts possibles hi ha d'entre $n-1$ persones?

Les maneres de triar un president/a d'entre $n$ persones és ${n \choose 1} = n$.

Les maneres de triar el subconjunt restant és $2^{n-1}$. Això ho podem justificar veient que a l'hora de construir un subconjunt, cada una de les persones pot ser-hi o no ser-hi. Multiplicant aquestes $2$ opcions per a les $n-1$ persones obtenim el resultat presentat.

Per tant, quantes maneres hi ha en total de triar president/a i subconjunt restant de persones a la comissió?

Entra o registra't per consultar les solucions dels Problemes del mes de 4t d'ESO i 2n de batxillerat.

Classificació 2n de Batxillerat
Estudiants que cursen 2n de Batxillerat o un curs inferior.

# Usuari Data
2b  Noel 01/05/2021
1b  visca 01/05/2021
2b  lorodane 01/05/2021
2b  ÀlexRodríguez 26/05/2021
5p  martinos 30/05/2021
1b  marcof2 30/05/2021
1b  jorhermar45 01/05/2021
1b  enriccat 01/05/2021
1b  Nomarolbap 01/05/2021
1b  PolO 30/05/2021
1b  albapertusa 11/05/2021

Classificació oberta
Usuaris que ja han superat 2n de Batxillerat.

# Usuari Data
Professor/a  JABorrás 01/05/2021
Universitat  PauCantos 01/05/2021
Professor/a  montserrat... 01/05/2021
Universitat  izanbf 01/05/2021
Professor/a  arakelov 01/05/2021
Professor/a  bach22 02/05/2021
Curs indeterminat  SerraLlonga 12/05/2021
Universitat  Oriol47 20/05/2021
Professor/a  PACOVES 01/05/2021
Universitat  JM 01/05/2021