Problema del mes de maig de 2021: 4t d'ESO

En Pep s'està preparant per córrer la marató, i surt a entrenar-se cada dia. El recorregut que fa consisteix a anar a una altra ciutat i tornar. En concret, l'anada consta de tres parts:

$ \quad 1)$ un tram de pujada fins al cim de la muntanya,

$ \quad 2)$ un tram pla,

$ \quad 3)$ un tram de baixada fins arribar a l'altra ciutat

i la tornada és el mateix camí però a l'inversa (és a dir, en l'ordre $3-2-1$).

Sabem que en Pep fa les pujades a una velocitat de $8 \,\text{km/h}$, les baixades a $10 \,\text{km/h}$, i que ha tardat $3$ minuts més en fer l'anada $(1-2-3)$ que en fer la tornada $(3-2-1)$.

Quants $\text{km}$ de més té el tram $1$ que el tram $3$?

Primer de tot, hem d'observar que a l'anada tindrem pujada en el tram $1$ i baixada en el $3$, però a la tornada serà pujada al $3$ i baixada a l'$1$.

El que farem serà plantejar un sistema d'equacions. Diguem $l_1, l_2, l_3$ a les longituds dels trams $1,2$ i $3$, respectivament. El que volem trobar és precisament $l_1-l_3$.

També, diguem $v$ a la velocitat que porta en Pep al tram pla, que desconeixem però que no ens caldrà resoldre. Així doncs, recordant que $$\text{temps}= \frac{\text{distància}}{\text{velocitat}} $$

podem escriure per a l'anada ($1$ pujada, $3$ baixada) $$ \frac{l_1}{8} + \frac{l_2}{v} + \frac{l_3}{10} = t_{anada} $$

pots escriure una relació semblant per a la tornada?

Podem escriure una relació semblant per a la tornada ($3$ pujada, $1$ baixada) $$ \frac{l_3}{8} + \frac{l_2}{v} + \frac{l_1}{10} = t_{tornada} $$

Si restem les dues expressions que hem trobat, obtenim $$ \Rightarrow \left( \frac{l_1}{8} - \frac{l_3}{8} \right)+ \left( \frac{l_2}{v} - \frac{l_2}{v} \right) + \left( \frac{l_3}{10} - \frac{l_1}{10} \right) = t_{anada} - t_{tornada} $$

Vigila amb les unitats per a la diferència de temps.

Entra o registra't per consultar les solucions dels Problemes del mes de 4t d'ESO i 2n de batxillerat.

Classificació 4t d'ESO
Estudiants que cursen 4t d'ESO o un curs inferior.

# Usuari Data
4e  evmogi 01/05/2021
Curs indeterminat  AAM_mathsb... 01/05/2021
2e  jaquerol 01/05/2021
4e  Alexia2005 02/05/2021
4e  Ana.11.17 04/05/2021
1e  pau.forner 14/05/2021
1e  maria.ferri33 14/05/2021
1e  edurne.dom... 14/05/2021
4e  Kirtash 24/05/2021
4e  HFOLIACOTS 28/05/2021
5p  martinos 30/05/2021
1e  monica.bor... 14/05/2021

Classificació oberta
Usuaris que ja han superat 4t d'ESO.

# Usuari Data
Professor/a  JABorrás 01/05/2021
Universitat  PauCantos 01/05/2021
Curs indeterminat  Hiperboloide 01/05/2021
Professor/a  montserrat... 01/05/2021
1b  AlexandreR... 01/05/2021
1b  Nomarolbap 01/05/2021
Universitat  izanbf 01/05/2021
Professor/a  PACOVES 01/05/2021
Professor/a  arakelov 01/05/2021
Professor/a  RamonCanet 11/05/2021