Problema del mes de novembre de 2021: 2n de Batxillerat

En Pol està estudiant el moviment d'una partícula, i ha trobat que la seva posició està descrita per un polinomi de segon grau $A(t) = t^2 + a_1t + a_0 $. A més, ha observat que la partícula ha estat en la mateixa posició en els instants $t=0$ i $t=1$, és a dir, se satisfà que $A(0) = A(1)$.

Quant val com a màxim el producte de les arrels d'aquest polinomi $A(t)$?


Nota: Introduïu la resposta com una fracció irreductible $a/b$.

Recorda les relacions de Cardano-Viète. Si $\alpha, \beta$ són les arrels de $A(x)$, aleshores

$$A(t) = (t-\alpha) (t-\beta) = t^2 -(\alpha + \beta)t + \alpha\cdot \beta \quad \implies \quad \begin{cases} -a_1 = \alpha+ \beta \\ a_0 = \alpha\cdot \beta \end{cases} $$

Notant que $A(0) = a_0 = \alpha \cdot \beta$, reescriu la condició del problema com

$$ 1 + a_1 + a_0 = \alpha \cdot \beta \quad \implies \quad 1 - (\alpha + \beta) + \alpha \cdot \beta = \alpha \cdot \beta \quad \implies \quad 1 = \alpha + \beta $$

Com podem trobar el màxim del producte de dos nombres amb suma constant? Mira el gràfic de $x\cdot(1-x)$ o usa la desigualtat entre mitjanes geomètrica i aritmètica.

Entra o registra't per consultar les solucions dels Problemes del mes de 4t d'ESO i 2n de batxillerat.

Classificació 2n de Batxillerat
Estudiants que cursen 2n de Batxillerat o un curs inferior.

# Usuari Data
2b  Nomarolbap 01/11/2021
2b  gridsc 01/11/2021
1b  HFOLIACOTS 01/11/2021
2b  enriccat 01/11/2021
2b  visca 01/11/2021
2b  Bernat 03/11/2021
2b  rbargallor 03/11/2021
2b  marcof2 03/11/2021
2b  PolO 03/11/2021
2b  albapertusa 11/11/2021
1b  Alexia2005 17/11/2021
2b  lauvilo 29/11/2021
1b  Kirtash 30/11/2021
1e  Hypergg2000 08/11/2021
6p  martinos 29/11/2021

Classificació oberta
Usuaris que ja han superat 2n de Batxillerat.

# Usuari Data
Professor/a  arakelov 01/11/2021
Professor/a  rsempere 01/11/2021
Curs indeterminat  fcarrasco 01/11/2021
Professor/a  JABorrás 01/11/2021
Universitat  JM 02/11/2021
Professor/a  montserrat... 02/11/2021
Universitat  izanbf 02/11/2021
Professor/a  PACOVES 08/11/2021
Universitat  Oriol47 10/11/2021
Professor/a  Monroe 11/11/2021
Universitat  ÀlexRodríguez 27/11/2021
Curs indeterminat  Francesca2 02/11/2021