Problema del mes d'octubre de 2021: 2n de Batxillerat

En Vidal i la Valèria estan esperant el tren, que torna a fer tard. Per entretenir-se, en Vidal proposa a la Valèria que endevini dos números enters positius que s'acaba de pensar: $x$ i $y$. Ara bé, només li dona la següent informació $$ \begin{cases} x \cdot y = 2^5 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11^2 \\ \text{mcd} (x, y) = 20 \end{cases} $$

És a dir, li diu el resultat de multiplicar els dos números, i que el màxim comú divisor dels dos és $20$. Amb això, quants números diferents podria ser $x$?


Nota: Recorda que el màxim comú divisor de dos números és el número més gran que els divideix als dos.

ATENCIÓ: Anteriorment no s'especificava a l'enunciat, però els nombres $x,y$ s'entén que són enters positius.

Que el màxim comú divisor dels dos nombres sigui $20$ vol dir que els podem escriure com $$ x = 20 x' \quad \quad y = 20 y' $$

on $x'$ i $y'$ no tenen cap factor en comú.

D'altra banda, tenim que per la primera informació $$ \begin{cases} x \cdot y = 2^5 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11^2 \\ x\cdot y = 20 x' \cdot 20 y' = 2^4 \cdot 5^2 \cdot x' \cdot y' \end{cases} \implies x' \cdot y' = 2 \cdot 3^4 \cdot 7 \cdot 11^2$$

Ara bé, sabem que $x'$ i $y'$ no tenen cap factor en comú. Llavors, com repartim els factors restants entre $x'$ i $y'$?

Com que $x'$ i $y'$ no tenen cap factor en comú, per definir-los hem de repartir els factors $2,3^4,7,11^2$ a un, i només un, dels dos nombres.

Per exemple, podríem repartir-los com $$ \begin{cases} x' = 2 \cdot 3^4 \\ y' = 7 \cdot 11^2 \end{cases} \quad \quad \text{o} \quad \quad \begin{cases} x' = 1 \\ y' = 2 \cdot 3^4 \cdot 7 \cdot 11^2 \end{cases} \quad \quad \text{o} \quad \quad \begin{cases} x' = 3^4 \cdot 11^2 \\ y' = 2 \cdot 7 \end{cases} $$

De quantes maneres podem fer-ho, això de repartir $4$ factors en dos conjunts?

Entra o registra't per consultar les solucions dels Problemes del mes de 4t d'ESO i 2n de batxillerat.

Classificació 2n de Batxillerat
Estudiants que cursen 2n de Batxillerat o un curs inferior.

# Usuari Data
2b  visca 01/10/2021
2b  lauvilo 01/10/2021
2b  PolO 02/10/2021
4e  Irene 04/10/2021
2b  rbargallor 05/10/2021
1b  Alexia2005 02/10/2021
2b  Bernat 06/10/2021
1e  SansUDR 13/10/2021
2e  Gyjones 13/10/2021
1b  HFOLIACOTS 26/10/2021
1b  Kirtash 31/10/2021
2b  Nomarolbap 01/10/2021
2b  AlexandreR... 03/10/2021
2b  albapertusa 03/10/2021
2b  gridsc 22/10/2021
1b  MartiBurgues 30/10/2021
1b  Spartoons_2D 01/10/2021
2b  hellou 27/10/2021
1b  chuertas 29/10/2021
1b  Y1111Le1 29/10/2021
1b  Iker_Ferreyra 29/10/2021
2b  marcof2 02/10/2021
1e  Nachulus 13/10/2021
1e  JaiOpti9 13/10/2021
1b  Rr 24/10/2021
1b  AAM_mathsb... 29/10/2021
1b  AndreaAlvarez 30/10/2021
1b  berta7 31/10/2021
6p  martinos 31/10/2021

Classificació oberta
Usuaris que ja han superat 2n de Batxillerat.

# Usuari Data
Professor/a  arakelov 03/10/2021
Professor/a  Monroe 03/10/2021
Professor/a  bach22 03/10/2021
Professor/a  luca.passo... 04/10/2021
Curs indeterminat  Hiperboloide 04/10/2021
Professor/a  JABorrás 04/10/2021
Universitat  izanbf 02/10/2021
Professor/a  rsempere 01/10/2021
Professor/a  juanelo 01/10/2021
Professor/a  montserrat... 11/10/2021
Curs indeterminat  JaSiM 28/10/2021
Curs indeterminat  sahra118181 28/10/2021