Problema del mes de setembre de 2021: 2n d'ESO

L'Agatha comença ara el curs, i coneix la seva nova companya de classe, la Berta. Després de presentar-se, diuen els seus números preferits $a$ i $b$, respectivament.

Aleshores, les noies s'adonen que si sumen $a+b$, el resultat acaba amb la xifra $3$; i que si sumen $a^3+b^3$, el resultat també acaba en la xifra $3$. Quina és la última xifra de la suma $a^2+b^2$?

En realitat només ens importa la xifra final de $a$ i $b$, així que podem suposar que en realitat aquests dos números estan entre $1,2,3,\ldots,9$.

Prova diverses combinacions.

Si $a$ i $b$ són nombres d'una sola xifra, podem provar per als casos en què $a+b=3$ i veure quant es $a^3+b^3$.

$\quad a = 2, b = 1 \implies a^3+b^3 =8+1 = 9 \quad \text{ NO} $

$\quad a = 3, b = 0 \implies a^3+b^3 = 27 + 0 = 27 \quad \text{ NO} $

$\quad a = 4, b = 9 \implies a^3+b^3 = 64 + 729 = 793 \quad \text{ SÍ} $

$\quad a = 5, b = 8 \implies a^3+b^3 = 125 + 512 = 637 \quad \text{ NO} $

$\quad a = 6, b = 7 \implies a^3+b^3 = 216 + 343 = 559 \quad \text{ NO} $

En realitat només ens importa la xifra final de $a$ i $b$, així que podem suposar que en realitat aquests dos números estan entre $1,2,3,\ldots,9$.

Llavors, si $a$ i $b$ són nombres d'una xifra tals que $a+b$ acaba en $3$, tenim les següents possibilitats. Mirant per a cada una en què acaba $a^3+b^3$ trobarem l'opció correcta.

$\quad a = 2, b = 1 \implies a^3+b^3 =8+1 = 9 \, \, \quad \text{ NO} $

$\quad a = 3, b = 0 \implies a^3+b^3 = 27 + 0 = 27 \, \quad \text{ NO} $

$\quad a = 4, b = 9 \implies a^3+b^3 = 64 + 729 = 793 \quad \text{ SÍ} $

$\quad a = 5, b = 8 \implies a^3+b^3 = 125 + 512 = 637 \quad \text{ NO} $

$\quad a = 6, b = 7 \implies a^3+b^3 = 216 + 343 = 559 \quad \text{ NO} $

i no cal comprovar més casos, ja que la resta serien intercanviant $a$ i $b$. Per tant, l'únic factible que hem trobat és que un dels nombres acabi en $4$ i l'altre en $9$.

En aquest cas, trobem que la suma demanda acabarà $$ a^2+ b^2 = 4^2 + 9^2 = 16+ 81 = 97 $$

en la xifra $\boxed{7}$.

Classificació 2n d'ESO
Estudiants que cursen 2n d'ESO o un curs inferior.

# Usuari Data
1e  oriestbra 16/09/2021
2e  Nicola_Buo... 17/09/2021
1e  EloiOrigami 18/09/2021
2e  JoanaFolia 22/09/2021
2e  GerardC144 28/09/2021
2e  lcolomer 28/09/2021
2e  jordi_tome 28/09/2021
2e  Asoler 29/09/2021
6p  martinos 18/09/2021
2e  MartinsG3 22/09/2021
2e  umaromo 22/09/2021
2e  Mparera 28/09/2021
2e  FJaneM 29/09/2021

Classificació oberta
Usuaris que ja han superat 2n d'ESO.

# Usuari Data
Curs indeterminat  Hiperboloide 15/09/2021
1b  AlvaroSalon 15/09/2021
Professor/a  rsempere 15/09/2021
2b  AlexandreR... 15/09/2021
3e  jaquerol 15/09/2021
Professor/a  orodri11 15/09/2021
Professor/a  tmillan 15/09/2021
Professor/a  JABorrás 15/09/2021
Professor/a  arakelov 16/09/2021
Curs indeterminat  Origaming_7 17/09/2021
1b  ...Lluís 18/09/2021
Curs indeterminat  fcarrasco 18/09/2021
Curs indeterminat  MarinaSF 19/09/2021
Professor/a  mcruana1 20/09/2021
Curs indeterminat  pmunoz 21/09/2021
Professor/a  Mcorb 21/09/2021
Curs indeterminat  rcoll 23/09/2021
Curs indeterminat  ALGas 24/09/2021
3e  Guillemayet 26/09/2021
1b  Alexia2005 26/09/2021
Professor/a  Frederic 27/09/2021
Curs indeterminat  AlanCPaz 28/09/2021
Universitat  jllobera 15/09/2021
Curs indeterminat  agou 28/09/2021