Problema del mes d'abril de 2022: 4t d'ESO

Un artista està treballant en la seva última obra. Agafa un tros de tela en forma de triangle equilàter de costat $1$ metre, i hi dibuixa un punt interior qualsevol. Des d'aquest punt, traça les projeccions perpendiculars sobre els costats, i pinta les regions resultants amb colors vermell i verd, tal com es pot apreciar en la figura.

Si diem $R$ als metres quadrats de pintura vermella, i $G$ als metres quadrats de pintura verda que ha usat, respectivament, quant val $R-G$?

Traça les paral·leles als costats del triangle que passen pel punt.

Un cop traçades les paral·leles, el triangle gran queda dividit en tres paral·lelograms i tres triangles equilàters més petits.

Les diagonals dels paral·lelograms en divideixen l'àrea per la meitat. Similarment, les alçades en lila divideixen els triangles equilàters en dues meitats d'igual àrea.

Entra o registra't per consultar les solucions dels Problemes del mes de 4t d'ESO i 2n de batxillerat.

Classificació 4t d'ESO
Estudiants que cursen 4t d'ESO o un curs inferior.

# Usuari Data
3e  jaquerol 01/04/2022
6p  martinos 03/04/2022
1e  Hypergg2000 06/04/2022

Classificació oberta
Usuaris que ja han superat 4t d'ESO.

# Usuari Data
Professor/a  arakelov 01/04/2022
Professor/a  montserrat... 01/04/2022
Curs indeterminat  Hiperboloide 01/04/2022
Professor/a  JABorrás 01/04/2022
Professor/a  Monroe 03/04/2022
1b  Alexia2005 04/04/2022
1b  kenneth 07/04/2022
Curs indeterminat  MarinaSF 08/04/2022
Curs indeterminat  fakeone 06/04/2022