Problema del mes de juny de 2022: 6è de Primària

Un rellotge d'agulles que va lent, però a velocitat constant, ensenya l'hora correcte un cop cada $6$ dies. Quants minuts s'endarrereix cada hora? (De resposta, escriu només el número.)

Si ajustem el rellotge perquè comenci a l'hora correcta, com d'endarrerit ha d'anar perquè ens sembli que torna a ensenyar l'hora correcta?

Quan el rellotge vagi $12$ hores endarrerit ens semblarà que ensenya l'hora correcta. Si en $6$ dies s'endarrereix $12$ hores, podem calcular quants minuts s'endarrereix cada hora.

Entra o registra't per consultar les solucions dels Problemes del mes de 4t d'ESO i 2n de batxillerat.

Classificació 6è de Primària
Estudiants que cursen 6è de Primària o un curs inferior.

# Usuari Data
3p  Edgar-camaleo 01/06/2022
1p  chriskratt 07/06/2022
6p  martinos 07/06/2022

Classificació oberta
Usuaris que ja han superat 6è de Primària.

# Usuari Data
Professor/a  arakelov 01/06/2022
1e  SansUDR 01/06/2022
Professor/a  montserrat... 01/06/2022
1e  Hypergg2000 03/06/2022
Professor/a  luca.passo... 05/06/2022
Curs indeterminat  fakeone 03/06/2022