Problema del mes de maig de 2022: 2n d'ESO

En un concert, $\frac{5}{12}$ parts del públic assistent són adults (i n'hi ha al menys un). Més tard, un autobús arriba, portant $50$ persones més al concert, de manera que ara $\frac{11}{25}$ són adults.

Quants adults hi ha, com a mínim, ara que ha arribat l'autobús?

Si diem $A$ al nombre d'assistents al concert inicialment, tenim que $A$ ha de ser un múltiple de $12$.

D'altra banda, un cop arribat al bús hi ha $A+50$ assistents, i $A+50$ ha de ser un múltiple de $25$.

En particular, això vol dir que $A$ també és un múltiple de $25$.

Quin és el nombre més petit que és múltiple de $12$ i de $25$?

Si diem $A$ al nombre d'assistents al concert inicialment, tenim que $A$ ha de ser un múltiple de $12$.

D'altra banda, un cop arribat al bús hi ha $A+50$ assistents, i $A+50$ ha de ser un múltiple de $25$. En particular, això vol dir que $A$ també és un múltiple de $25$.

El mínim nombre $A$ que satisfà que és un múltiple de $12$ i de $25$ és precisament $mcm(12,25)=300$. Amb aquesta quantitat, el nombre d'adults després d'arribar l'autobús serà $$\frac{11}{25} \cdot (300+50) = 154 $$

Per tant, el mínim és $\boxed{154 \text{ adults}}$.

Classificació 2n d'ESO
Estudiants que cursen 2n d'ESO o un curs inferior.

# Usuari Data
1e  Nachulus 04/05/2022
1e  Hypergg2000 04/05/2022
2e  m4t 18/05/2022
1e  Érika12 04/05/2022

Classificació oberta
Usuaris que ja han superat 2n d'ESO.

# Usuari Data
Professor/a  arakelov 01/05/2022
Professor/a  JABorrás 02/05/2022
1b  Alexia2005 16/05/2022
3e  jaquerol 24/05/2022
Curs indeterminat  Hiperboloide 02/05/2022
Professor/a  montserrat... 13/05/2022
Curs indeterminat  fakeone 04/05/2022