Problema del mes de novembre de 2022: 2n d'ESO

Sabent que el radi de la circunferència gran és 60 i que totes les circunferències petites són iguals, quin és el radi de la circumferència petita?

Utilitzeu el triangle vermell.

Adoneu-vos que el triangle vermell té costats $60-r,60-r,2r$ i angles $60^{\circ} ,60^{\circ} ,60^{\circ}$. Què hi podeu deduïr?

Sigui $r$ el radi de les circunferències petites. Considerem el centre del cercle gran i els centres de dues circumferències petites consecutives. El triangle format per aquests tres centres és isòsceles, perquè la distància entre el centre del gran i els centres de les petites és $60-r$. A més l’angle central és de $60^{\circ}$, perquè 6 cops aquest angle dona el total. Per tant, el triangle és equilàter.

Com que la distància entre els dos centres de les circumferències petites és $2r$, tenim: $$ 60-r = 2r \Rightarrow 3r = 60 \Rightarrow r = 20$$

I ja tenim la resposta: $r = \boxed{20}$.

Classificació 2n d'ESO
Estudiants que cursen 2n d'ESO o un curs inferior.

# Usuari Data
1e  crasclosa 01/11/2022
2e  oripq 02/11/2022
2e  edwesley 02/11/2022
2e  Nachulus 02/11/2022
2e  Hypergg2000 04/11/2022
1e  martinos 13/11/2022
2e  SansUDR 02/11/2022

Classificació oberta
Usuaris que ja han superat 2n d'ESO.

# Usuari Data
Professor/a  arakelov 01/11/2022
Professor/a  JABorrás 01/11/2022
Professor/a  montserrat... 01/11/2022
Universitat  Oriol47 04/11/2022
Curs indeterminat  Hiperboloide 05/11/2022
Curs indeterminat  Toni-michicú 11/11/2022
Curs indeterminat  AlbaAlbó 15/11/2022
4e  jaquerol 16/11/2022
Curs indeterminat  fakeone 04/11/2022
Curs indeterminat  mellamanhy 09/11/2022