Problema del mes d'abril de 2023: 2n de Batxillerat

Quant mesura (en graus) l'angle marcat en la figura?

Una manera d'atacar aquest problema és usant identitats trigonomètriques. Intenta escriure l'angle blau en funció de $\arctan{1/2}$,$\arctan{1/3}$. Finalment, calcula la seva tangent usant: $$\tan{(\alpha+\beta)} = \frac{\tan{\alpha}+\tan{\beta}}{1-\tan{\alpha}\tan{\beta}}$$

T'hauria de donar una resposta que reconeixes...

Del contrari, intenta estendre la quadrícula per damunt, trobes algun triangle rectangle?

Mira la següent figura, sabries calcular ara l'angle blau?

Entra o registra't per consultar les solucions dels Problemes del mes de 4t d'ESO i 2n de batxillerat.

Classificació 2n de Batxillerat
Estudiants que cursen 2n de Batxillerat o un curs inferior.

# Usuari Data
2e  Hypergg2000 07/04/2023

Classificació oberta
Usuaris que ja han superat 2n de Batxillerat.

# Usuari Data
Professor/a  JABorrás 01/04/2023
Universitat  Oriol47 03/04/2023
Professor/a  montserrat... 13/04/2023
Curs indeterminat  fakeone 07/04/2023