Problema del mes de juny de 2023: 6è de Primària
Un número de $5$ dígits té la suma dels dígits igual a $5$. El primer dígit és igual al nombre de zeros que hi ha en el número. El segon dígit és igual al nombre d'uns que hi ha en el número. El tercer dígit és igual al nombre de dosos que hi ha en el número. El quart és igual al nombre de tresos que hi ha en el número. Finalment, el cinqué és igual al nombre de quatres que hi ha en el número.

Quin és el número?
Hi ha quatre opcions pel nombre de zeros en el número - pot haver-hi 1, 2, 3 o 4 zeros. Considera cada cas per separat.
Si el nombre de zeros és 4, llavors el primer dígit és $4$ i tots els quatre dígits restants han de ser zeros. El número $40000$ no satisfà la condició perquè l'últim dígit no és igual al nombre de quatres.

Entra o registra't per consultar les solucions dels Problemes del mes de 4t d'ESO i 2n de batxillerat.

Classificació 6è de Primària
Estudiants que cursen 6è de Primària o un curs inferior.

# Usuari Data

Classificació oberta
Usuaris que ja han superat 6è de Primària.

# Usuari Data
Professor/a  arakelov 01/06/2023
1e  martinos 06/06/2023
3e  vcv.miquel 09/06/2023
Curs indeterminat  Joaquim 09/06/2023
Curs indeterminat  Kaher 09/06/2023
Curs indeterminat  Aroaa 09/06/2023
2e  Hypergg2000 12/06/2023
Curs indeterminat  Hiperboloide 21/06/2023
4e  jaquerol 27/06/2023
Curs indeterminat  fakeone 12/06/2023