Problema del mes de març de 2023: 4t d'ESO

Imaginem dues rectes que formen un angle d'exactament $4^\circ$. Des del punt d'intersecció dibuixem un segment que tingui l'altre extrem en una de les dues rectes. Aquest és el segment $s_1$. A partir d'ara, cada segment $s_{k+1}$ comença on acaba el $s_k$, acaba en l'altra recta i mesura el mateix que el segment anterior $s_k$. Així queden els primers $3$ segments:Nota: El diagrama és només conceptual, no és a escala .

Quin és el número $k$ més petit, de manera que el segment $s_k$ forma el mateix angle amb les dues rectes?

La inclinació dels segments respecte a la recta en la que comencen augmenta contínuament. Pots trobar exactament quin és l'angle entre el segment $s_k$ i la recta on comença? (per $k\geq 2$)

Per cada segment $s_k$ considerem l'angle entre $s_k$ i la recta on comença. Aquests angles segueixen una progressió aritmètica.

Quin angle formarà amb les rectes dos angles iguals? Tingues en compte que com que parlem d'un triangle isòsceles, el triangle tindrà angles $4^\circ, 88^\circ, 88^\circ$.

Entra o registra't per consultar les solucions dels Problemes del mes de 4t d'ESO i 2n de batxillerat.

Classificació 4t d'ESO
Estudiants que cursen 4t d'ESO o un curs inferior.

# Usuari Data

Classificació oberta
Usuaris que ja han superat 4t d'ESO.

# Usuari Data
Professor/a  arakelov 01/03/2023
Professor/a  JABorrás 07/03/2023
Professor/a  montserrat... 04/03/2023