Problema del mes de novembre de 2023: 4t d'ESO

Definim una successió de la manera següent. El primer nombre, $a_1$ és $2$, el segon nombre $a_2$ és $3$ i a partir d'aquí cada nombre es calcula dividint els dos anteriors. Matemàticament: $a_n = a_{n-1}/a_{n-2}$. Quin és el valor de $a_{2023}$?

Si apliquem alguns cops la equació de recurrència trobem que la successió és $2,3,3/2,1/2,1/3,2/3,2,3,...$. I observem que el patró es repeteix cada $6$ números! Matemàticament, tenim periodicitat cada $6$ termes, és a dir: $a_{n+6} = a_n$. Com deduïm $a_{2023}$ d'això?

Si coneixem el valor $a_m$ també en coneixem el valor $a_{m+6}$ i $a_{m+6k}$ per qualsevol $k$ enter positiu. Una altra manera de plantejar-ho és que si la diferència entre $m$ i $n$ és múltiple de $6$, $a_m = a_n$. Per tant el valor de $a_n$ només depén del residu en dividir $n$ per $6$.

Entra o registra't per consultar les solucions dels Problemes del mes de 4t d'ESO i 2n de batxillerat.

Classificació 4t d'ESO
Estudiants que cursen 4t d'ESO o un curs inferior.

# Usuari Data
4e  AtalsXD 15/11/2023
2e  Germán 17/11/2023
3e  Nachulus 22/11/2023
3e  edwesley 22/11/2023
4e  ghjhjgggj 22/11/2023

Classificació oberta
Usuaris que ja han superat 4t d'ESO.

# Usuari Data
Professor/a  RamonCanet 06/11/2023
Professor/a  Albi 14/11/2023
Universitat  Superep 15/11/2023
Curs indeterminat  MPG 16/11/2023