Problema del mes de setembre de 2023: 4t d'ESO

Retallem el triangle vermell de l'interior d'un pentàgon regular de costat 2. Quin és el màxim possible perímetre d'un pentàgon regular que estigui enterament contingut en el triangle vermell?

El pentàgon regular amb el major perímetre tindrà costats o vèrtexos tocant el perímetre del triangle; perquè si nò, el podríem dilatar una mica. De fet, la millor manera de posar-lo a l'interior del triangle és la següent:

Observeu a més que els triangles petits a sota a l'esquerra i a sota a la dreta tenen angles $72^\circ,72^\circ,36^\circ$. Amb això deuries poder deduïr el costat del pentàgon i per tant el seu perímetre

Com havíem dit en la pista $1$, els triangles petits de sota a l'esquerra i sota a la dreta tenen dos angles iguals i per tant són isòsceles. Per tant, el costat del pentàgon es $1$. Finalment, el perímetre és la suma de les longituds dels costats.

Entra o registra't per consultar les solucions dels Problemes del mes de 4t d'ESO i 2n de batxillerat.

Classificació 4t d'ESO
Estudiants que cursen 4t d'ESO o un curs inferior.

# Usuari Data

Classificació oberta
Usuaris que ja han superat 4t d'ESO.

# Usuari Data